• ขาย ให้เช่า ที่ดิน

  • ขายที่ดินในโครงการหมู่บ้าน ลำพูนคันทรี่โฮม

    2,400,000 บาท

    ขายที่ดิน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนสันทรายสายเก่า 2 แปลงติดกัน

    15,000 บาท